TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

merkezi yönetim

– Yönetme, denetleme ve işletme bakımından yetkinin bir yerde toplandığı yönetim tarzı, merkezî idare

– Genel bütçeli, özel bütçeli, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan oluşan genel devletin bir alt bölümü.

– İdari ve siyasi karar alma süreçlerinin bir merkezden yönlendirildiği, bütün işlerin sıkı bir hiyerarşi içinde emir ve komuta zincirine göre yerine getirildiği, gücün tek merkezde ve üst pozisyonlarda toplandığı yönetim biçimi.


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020