TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

mim

– Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı.

– eskimiş. Biten bir yazının altına konulan işaret.

– tiyatro. Eski Yunan ve Roma’da yaşamı, töreleri taklit amacı güden komedi türü.

– Bir oyuncunun herhangi bir davranış veya duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlattığı oyun türü.

– Bu türü gerçekleştiren sanatçı

– Sözcük anlamıyla “oynamak” ve “oyuncu”. Gülünçlükler yapan sözsüz oyunu. 1. Sözsüz oyun metni, 2. Latin tiyatrosunda çeşitli hüner gösteren ve gülünçlükler yapan tulûatçı.

– Kaynaktaki anlamıyla oynamak, oyuncu; yalnızca hareketlere dayandırılan sözsüz oyun.


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020