TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

realizm

– Gerçekçilik.
– Lat. realis = nesnellik, gerçeğe uygunluk. XIX. yüzyıl ortalarında, sanat alanında, doğa bilimleri, teknik ve sanayileşme sonucunda ortaya çıkan sorunlar ele alınmıştır: bireyin topluluğa olan iliçkisi ve çevresine uyumunu nesnellikle inceler. Darvin’in ve Heckel’in yapıtları ile de bilimsel temel kazanır. üslup akımı olarak klasik sanatın ülkücülüğünden ve romantizmden dönüştür. Bu sanat üslubunda insan, günlük yaşamında, işinde ve topluluğa olan doğal iliçkileri içinde gösterilir.
– Alm. Realismus
– Fr. realisme


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020