TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "Evlilik akti"

aktif

– sıfat. Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal – Etkili – Çalışan, çalışmasını sürdüren – dil bilgisi. Etken – ekonomi. Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlen ...

aktif enerji

– fiz. Aktif gücün, zamanla çarpımından elde edilen ve kilovatsaat birimi ile gösterilen enerji.- ...

aktif güç

– Fizik. Elektrik akımı ile aynı fazda olan ve iş gören, kilovat birimi ile gösterilen güç ...

aktif metot

– eğt. Öğrencilerin, kişisel çalışmalarını ve iş yapma yeteneklerini geliştirmeyi sağlayan bilimsel yöntem ...

aktif taşıma

– biy. Bir maddenin hücre zarından hücre içine veya dışına enerji harcanarak taşınması. – Konsantrasyon farkına karşı maddelerin metabolik enerji kullanılarak zardan taşınması. Bazı maddel ...

aktif/pasif yönetimi

– Banka bilançosundaki aktif ve pasif kalemler ile bilanço dışı kalemlerin düzeylerinin, bileşimlerinin ve değişimlerinin planlanması, malî risklerin kontrol altına alınması gibi temel bazı yükü ...

AKTiN

Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince iplikler ...

aktinit

– kim. Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı. – Fr. actinite, actinit ...

Aktinobiyoloji

– Radyasyonun yaşayan organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı. – Işınımların canlı varlıklar üzerindeki etkisini inceleyen bilimdalı – (ing. actinobiology) ...

aktinoloji

– Güneş ışınlarının hem insan hem de bütün canlılar üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı – Fransızca. actinologie ...

Aktinomikoz Hastalığı

– Anaerobik türlerin insan ve diğer sıcakkanlı hayvanlarda neden olduğu kronik, cerahatli, fistül oluşumuna neden olabilen ve yayılabilen bir hastalıkt ...

aktivasyon

– Amino asitlerin veya nükleotit monofosfatların ATP’ den bir P grubu alması. – Aminoasitlerin veya nükleotit monofosfatların ATP’ den bir fosfor grubu alması. – Fizyolojide bi ...

daktiloskopi

– Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi – Fr. dactyloscopie ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020