TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "Güzel giyinen"

ADIGüZEL

(Tür.). Ka./Er. – Güzel isim. Verilen ismin güzel olması. ...

Anan güzel mi?

Yerine getirilmesi güç istekler karşısında “Nerede o bolluk?” anlamında. ...

Bir güzel

– zf. Adamakıllı – çok iyi, iyice, güzel bir biçimde. ...

bostan güzeli

– Küçük, yuvarlak, kokulu bir çeşit kavun – Tarlalarda yetişen hardala benzer kırmızı çiçekli bir ot – Ayçiçeği. ...

camgüzeli

– bitki bilimi. Evlerde süs olarak yetiştirilen, pembe, kırmızı çiçekler açan bir tür kına çiçeği (Impatiens sultanı). ...

gelişigüzel

– sf. Herhangi bir, baştan savma, rastgele, lalettayin – zf. üstünkörü – Dizgeli bir işlemin ürünü olmayan ya da bir kurala bağlı olmadığı için oluşumu ya da sonucu önceden kestiril ...

güzel

– sf. Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı – İyi, hoş – Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran – Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uy ...

güzel adlandırma

– Söylendiğinde insanda olumsuz duygular çağrıştıracak sözcükler yerine daha güzellerinin kullanılması ...

güzel güzel

– zf. Olağan bir durumda, herhangi bir sıkıntıya uğramadan ...

güzel sanatlar

– çokluk. Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro vb. insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar. – fünunu nefise – Uygulamalı olmayıp yalnızca estetik yönden değerlendi ...

GüZELLEME

Halk edebiyatında aşk, özlem gibi duygusal konuları işleyen şiir türü ...

HüSNüGüZEL

(Tür.) Ka. – Sarı çiçekli, güzel yapraklı süsbitkisi. ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020