TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "sözlü sınav"

ara sınav

– eğitim bilimi. Üniversitelerde yarıyıl içinde yapılan sınav, vize, vize sınavı ...

bütünleme sınavı

– eğitim bilimi. Okullarda başarısız olan öğrenciler için yapılan ek sınav, bütünleme, ikmal imtihanı ...

muafiyet sınavı

– eğitim bilimi. Eğitimde veya herhangi bir dalda bilgi birikiminin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için önceden yapılan sınav ...

sınav

– Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test – mec. Direnme, dayanışma, güç gerektiren, sonuçta bir deneyim kazandıran zor d ...

şınav

– Yüzüstü yere uzanılıp eller omuz açıklığında yere dayalı bir biçimde, ayak parmakları üzerinde, bel ve dizler bükülmeden dirseklerin yukarı aşağı doğru indirilip kaldırılmasıyla yapılan bir be ...

sözlü

– sıfat. Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, oral, yazılı karşıtı – Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu. – Söyleyecek sözü olan. ...

sözlü film

– Sinema. Öbür seslerin (müzik, doğal sesler) yanı sıra konuşmaları da veren film. – sin. Oyuncuların yalnız davranışlarını değil, konuşmalarını da veren film – İng. talking picture ...

sözlü sınav

– Bir öğrencinin bilgi, yetenek ve beceri derecesini anlamak için soru-yanıt yönteminden yararlanılarak genellikle bir kurulca yapılan yoklama. – mülakat – İng. oral examination ...

sözlü tarih

– Olayların, durumların veya gelişmelerin yaşayanlardan, dinleyenlere aktarılması yoluyla oluşturulan tarih bilgisi ...

sözlü tarih

– Olayların, durumların veya gelişmelerin yaşayanlardan, dinleyenlere aktarılması yoluyla oluşturulan tarih bilgisi. ...

sözlük

– Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat – Bir ...

Tok sözlü

Hiçbir şeyden çekinmeden, hatır ve gönül dinlemeden konuşan (kimse). ...

yazılı sınav

– Öğrencilerin ve değişik kurumlara alınacak kişilerin bilgi ve becerilerini yazılı olarak ölçmeyi amaçlayan sınav, yazılı, yazılı yoklama, yazılı imtihan. – Bir öğrencinin ya da bir öğren ...

yeterlik sınavı

– Devlet görevlisi olarak alınmada ve bu görevde yükselmede uygulanan sınav – eğitim bilimi. Üniversitede doktora derslerini başarıyla tamamladıktan sonra doktora tezi alabilmek için giril ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020