TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

sentromer

– (Yun. kentron = merkez,Yun. meros=parça). Kromozomun çalışmasını kontrol eden ve iğ ipliklerine bağlantı yerleri olan ve kromozomun kollarının birleştiği yerde bulunan renksiz bir bölge.
– Kromozom üzerinde iğ ipliklerinin bağlandığı özel bir bölge.
– Kromozom içinde iğ ipliklerinin bağlandığı özel bir bölge.
– anat. Kromozomda kromonema çiftini birincil boğum içerisinde tutan yuvarlağımsı oluşum. Mikrotüpçükler aracılığıyla kromozom (birinci mayoz bölünmede) veya kromatitlerin (mitoz ve ikinci mayoz bölünmede) kutuplara çekilmesine yararlar.
– Birincil boğum


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020