TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Kategori: yöntembilim

açıklama

– Açıklamak işi, izah – bk. betimleme – Bir konuyu, bir olayı, bir sorunu ilgili bilim ya da bilgi dalının kurallarına uyarak aydınlatma, çözümleme işi. – Bir olguyu, bir durum ...

açılım

– Açılma işi. – Bakış açısı – gök b. Sağ açıklık: Güneş’in bir yıldaki açılımı -23 derece 27 dakikadan +23 derece 27 dakikaya kadar değişir. – mat. Bir kısaltma veya form ...

açımlama

– Açımlamak işi, teşrih, şerh. – Bir konuyu, bir sorunu ya da bir yazıyı ayrıntılarına değin gözden geçirerek anlatma, yorumlama ve çözümleme işi. – İki ya da ikiden çok dağılımın bi ...

ağırlık

– Ağır olma durumu – Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. – Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. ...

akçalama

– Akçalamak işi. – Bir izlence, çizenek ya da herhangi bir uygulamanın, gider ya da akçalı gereksinmelerinin karşılanması – İng. financing ...

Alan

– Ekili tarlada ürün çıkmamış, boş yerler – Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha, dışarı, ortalık – Orman içinde düz ve ağaçsız yer, kayran, düzlük yer, düzlük saha – Yüz ölçüm ...

alıştırma

– Alıştırmak işi – Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, temrin, talim, egzersiz – Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde ...

altık

– altık – man. Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu – Konusu ile yüklemi a ...

altlama

– Altlamak işi. – Bir görüşmede sorular dile getirilirken, yanlış anlamalara yol açabilecek olan önemli.sözcük ya da deyimlerin vurgulanarak okunması ya da altının çizilmesi. – İng. ...

anlama

– Anlamak işi, vukuf – fel. Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme. – (Genel olarak) Bir şeyi yalnızca dıştan değil, kendi içinden ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020