TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Panislamizm

– Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket
– Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı tesis ederek islam’ın toplumun iktisadi, siyasi, sosyo-kültürel her alana hakim olmasını amaçlayan bir fikirdir.
– Fr. panislamisme


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020