TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

aşılama

– Aşılamak işi
– Yeni aşılanmış ağaç
– Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katma. sf. Bu yolla elde edilmiş
– Bitkilerin aşı yoluyla üretilmesi, ilkah.
sf. Aşılanmış (ağaç).
– Bir ekin ortamına bakterilerin ekilmesi.
– Bağışıklık sistemini uyarmak için vücuda bir patojenin tamamı veya bir kısmının verilmesi, bağışıklama, immünize.
– Aşırı doygun bir çözelti ya da aşırı soğumuş bir sıvıya, doygun ya da soğumuş özdeğin küçük bir örütünü daldırarak sıvı evreredeki örütlenmeyi hızlandırma.
– Çekirdeklenmeyi kolaylaştırmak amacıyla, erimiş metale aşılayıcı ekleme işlemi.
– Tartışma, zorlama, inandırma gibi çabalar söz konusu olmadan bir kişiye belirli görüş ve inançları yalnızca sözle benimsetme.
– Enfekte materyalin hastalık etkenini teşhis amacıyla kültür ortamına ekilmesi veya deney hayvanına enjekte edilmesi.
– Hastalığa karşı antikor oluşturmak amacıyla sağlam organizma vücuduna ilgili hastalık etkenini aşı biçiminde verme, inokulasyon, vaksinasyon.
– Toplumsal koşullandırma içinde düşünme, uslamlama gibi denetim yollarının işlemesine olanak bırakmadan, bireylerde önceden belirlenmiş tepkileri elde edecek ölçüde güçlü bir uyarıcı yardımıyla sağlanan inandırma biçimi.
– Mikroorganizmaların uygun bir ortama çoğalmaları amacıyla aktarılması işlemi, inokülasyon.
– Fr. Vaccination, Greffe
– Osm. telkih
– İng. inoculation, suggestion, vaccination, inoculation


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020