TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

düşünce

– Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea
– Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
– Niyet, tasarı.
– mec. Tasa, kaygı, sıkıntı
– fel. İlke, yönetici sav.
– Zihinde tasarlanan, canlandırılan şey.
– Bir işin gerçekleşmesi ya da bir sorunun çözümü için zihince tasarlanan, aranıp bulunan yol.
– Düşünce sonucu bilincine varılan herhangi bir şey.
– Düşünme ediminin içeriği.
– Düşünmenin ürünü olan: düşünülen içerik; bu içerik düşünme ediminden çözülebilir ve örneğin yazılı olarak saptanabilir ya da bir başkasına aktarılabilir.
– Anlıksal etkinlikler sonucu oluşan karmaşık bir düşünü.
– İnsan beyninin anlık ve us yardımıyla nesnel evreni yansıtmak üzere oluşturduğu kavramlar, yargılar, kuramlar vb.
– Olay, durum ve nesneler üzerinde çözümleyici ve bireştirici işlemlerde bulunmaya olanak sağlayan kavrama ve açıklama yetisi.
– Fr. pensée
– İng. idea, thought, consideration


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020