TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

araç

– Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne.
– Taşıt
mec. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta
– Araba oku, arış.
– Sınır işareti, büyük sınır taşı.
– Bir özdeği etkileyerek onda değişikliğe yol açan özdek ya da kuvvet.
– Bir işin yapılmasında, bir makinenin, bir motorun sökülmesi, takılması, ayarı ya da işletilmesinde kullanılan aletlerden her biri.
– Bilgi üretmek üzere seçilen yordamların öngördüğü işlemleri yerine getirmeye yarayan kullanak ya da olanak.
– Fr. Agent
– İng. instrument, device, tool, agent
– Osm. alet


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020