TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

hormon

– İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin gibi fizyolojik etkisi olan maddelerin genel adı.
– Bu maddelerin işlevini yerine getirecek özellikte yapay madde.
– İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre peptitler, proteinler ve steroitler olarak, etki biçimlerine göre ise faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı biçiminde gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, troit, pankreas vb. organlardan salgılanan haberci maddeler.
– İç salgı.
– Düzenleyen.
– (Yun. hormaein = tahrik etmek): İç-salgı bezlerinin, doğruca kana karışan salgısı olup bütün vücuda yayılarak doku ve gözeler arasında uygun iş birliğini sağlayan kimyasal madde.
– Fr. hormone
– İng. hormone
– Alm. hormone


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020