TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

içgüdü

– Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkitabii
hay. Organizmayı o türe özgü olan bir amaca ulaşmaya sürükleyen davranış eğilimi.
– Davranıştaki doğal ve kalıtsal olan faktör. İnstink.
– Cesurluk, inançlılık ve kişisel bütünlük gibi niteliklerin kazandırdığı ruhsal güç.
– Göz korkutucu tehlikeler karşısında kümece geliştirilen birliktelik duygusu.
– Canlıları, yararlı ya da gerekli birtakım işlere güden ve düşünceyle ilgisi bulunmayan duygu.
– Bir türün bütün üyelerinde doğal olarak var olan ve öğrenme yerine olgunlaşma sonucu gelişen karmaşık bir uyarım.
– Bir hayvan türünün bütün bireylerinde kalıtım yoluyla belirlenmiş olan ve yaşamın korunmasına yarayan bilinçsiz eyleme ve davranış biçimi.
– Herhangi bir canlı türünün öğrenme gerekmeden örgütlü, uyuma yararlı ve sürekli olarak davranma eğilimi.
– Bireyin doğasından gelen ve öğrenilmeden kazanılan kalıplı yönelim.
– İng. interior motive, instinct, moral
– Osm. sevk-i tabiî


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020