TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

yargı

– Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
huk. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza
– Dava, didişme.
– Devletin türe düzenini korumaya iliçkin bağımsız bir yargıç kuruluşunca yaptığı görev ile türe uyuşmazlıklarının yargılıklarda çözümlenmesi eylemi.
– Yargıcın gördüğü bütün davaları, olaya iliçkin yasalara göre çözümlemek için söylediği en son söz.
– muhakeme.
– Adalet.
– Yüklemle bildirilen karar veya düşünce: Geleceksin, gideceğiz, yapsın vb.
– Bir şeyin ya da iki şey arasındaki bağıntının gerçekliğini evetleyen ya da değilleyen düşünsel edim
– Yüklemin bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği veya bir durumu, bir oluş ve kılışı karar olarak bildirmesi
– Geleneksel mantıkta: önermenin dile getirdiği düşünce ya da başka bir deyişle sav. Krş.. koşulsuz yargı.
– Kişi, durum ya da nesnelerin eleştirici bir tutumla değerlendirilmesi.
– Doğru ya da yanlış olabilen bir önesürüm.
– İnsanın kesin bilgi edinme olanağı bulunmayan bir durumda davranışını üzerine dayandırdığı bir kanı.
– Yargılama yetkesi; yargılama işlemi sonunda yargıcın verdiği karar.
– Öznenin konu ya da nesneler üzerinde yüklemci bir işlemde bulunarak vardığı bilgi.
– Nodul vb. yapmak için ayrılan düzgün odun.
– Patates, fasulye vb. dikmek için sabanla açılan yarık.
– Kanal açma.
– Fr. İnciseur, Jugemet, Operation
– İng. Judgement, decision, order, rule, decree, advice “Judicial Committee of the Privy Council”, Speech “House of Lords”, Sentence “Criminal Courts”, administration of justice, jurisdiction


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020